Reikiami dokumentai

Mūsų įmonės rengia turto vertinimo ataskaitas Bankų ir Kredito unijų, Notarų biurų, Advokatų kontorų klientams, Teismams, Antstolių kontoroms, Bankroto administratoriams, Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Turto vertintojų, konsultantų ir teismo ekspertų biuras Kapitalizacija rengia turto vertinimo ataskaitas šiais tikslais:

  • finansinių ataskaitų sudarymo;
  • apmokestinimo;
  • draudimo, nuostolių nustatymo;
  • įkeitimo;
  • nuosavybės teisės perleidimo;
  • kitais tikslais ( teisminių ginčų sprendimui ir kt.)

Paslaugų užsakovo atmintinė

Turto vertinimui reikiami dokumentai:
– pažymos / pažymėjimai arba išrašai iš registrų centro duomenų banko apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
– nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos / garažo, buto, namo techninės apskaitos bylos;
– žemės sklypų planai;
– dokumentai, patvirtinantys vertinamo nekilnojamojo turto įsigijimo ir valdymo juridinį pagrindą (pvz.: pirkimo – pardavimo, mainų ar dovanojimo sutartis, paveldėjimo teisės liudijimai, priėmimo – perdavimo aktai ir t.t.).


Spausdinti

Palyginti

Paieška