Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/benaa-framework/core/less/Less.php on line 9570

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/benaa-framework/core/less/Less.php on line 9578

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/benaa-framework/core/less/Less.php on line 9583

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/benaa-framework/core/less/Less.php on line 9589

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/benaa-framework/core/less/Less.php on line 9599

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/benaa-framework/core/less/Less.php on line 9602

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/benaa-framework/core/less/Less.php on line 9622

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/benaa-framework/core/less/Less.php on line 9627

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/benaa-framework/core/less/Less.php on line 9648

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/benaa-framework/core/less/Less.php on line 9655

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bustau/domains/kapitalizacija.lt/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3684
Privatumo politika | Kapitalizacija

Privatumo politika

UAB „KAPITALIZACIJA“ duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „KAPITALIZACIJA“  (toliau – KAPITALIZACIJA) internetine svetaine www.kapitalizacija.lt (toliau – Svetainė).

KAPITALIZACIJA gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Kliento paraiškos formos ir užklausos

Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, kita Jūsų nurodyta informacija) Jūsų pateiktos kliento užklausos išnagrinėjimo, bei atsakymo į Jūsų pateiktas užklausas pateikimo tikslais mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant kliento paraiškos formą Svetainėje arba atitinkamai susisiekiant su mumis Svetainėje nurodytais mūsų kontaktais.

Slapukai 

Mūsų Svetainėje yra naudojami slapukai – nedideli skaitmeniniai failai, siunčiami ir įdiegiami į Svetainės lankytojo kompiuterį, pagerinantys naudojimosi Svetaine funkcionalumą, greitį, bei taip pat renkantys nuasmenintus duomenis Svetainės lankomumo statistikai stebėti. Svetainėje gali būti naudojami šių rūšių slapukai:

  • Būtinieji – būtini tam, kad Svetainės lankytojai galėtų naudotis saugiai prieiga prie Svetainės bei visais Svetainėje esančiais funkcionalumais;
  • Veikimą gerinantys – šie slapukai renka informaciją apie Jūsų naudojimąsi Svetaine, atskiromis jos skiltimis ar funkcijomis, užfiksuoja ir šalina Svetainės ir/ar joje esančių funkcionalumų veikimo klaidas;
  • Statistiniai – šie slapukai renka nuasmenintus duomenis apie Svetainės lankomumą ir fiksuoja naudojimąsi ja;
  • Marketingo – šie slapukai padeda mums atlikti Jūsų užsakytų naujienlaiškių siuntimo Jums funkciją tol, kol esate užsiprenumeravę naujienlaiškių gavimą.

Konkretūs slapukai naudojami svetainėje

PHPSESSID – Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Asmens duomenis, gautus Jūsų tapimo ir buvimo mūsų klientu metu, mes saugome tol, kol esate mūsų klientu, ir 1 metus nuo paskutinės Jūsų inicijuotos komunikacijos su mumis žodžiu ar raštu, nebent taikytini teisės aktai nustato ilgesnio saugojimo termino.

Asmens duomenis, gautus Jūsų mums pateiktų užklausų metu, mes saugome tol, kol atsakome į pateiktą užklausą. Pateikus atsakymą, šiuos asmens duomenis toliau saugome 1 metus, nebent taikytini teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų Svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, KAPITALIZACIJA gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų, t.y. išnagrinėti  ir atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

KAPITALIZACIJA imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • prašyti, kad KAPITALIZACIJA leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę atšaukti sutikimą.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į KAPITALIZACIJA el. paštu info@kapitalizacija.lt. KAPITALIZACIJA, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.


Spausdinti

Palyginti

Paieška