Turto vertinimo etapai

Bendrovės UAB „KAPITALIZACIJA“ pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims, kilnojamojo turto vertinimas, verslo vertinimas, tarpininkavimas perkant – parduodant nekilnojamąjį turtą.
Turto vertintojų ir konsultantų biure KAPITALIZACIJA dirba nekilnojamojo turto teismo ekspertai. Teisėjo ar teismo nutartimi atliekamos nekilnojamojo turto ekspertizės ir teismui pateikiami Ekspertizes aktai.
Turto vertintojų ir konsultantų biuro KAPITALIZACIJA darbuotojai nuo 1992 metų tarpininkauja perkant – parduodant nekilnojamąjį turtą, o nuo 1996 metų vertiną nekilnojamąjį turtą visoje Lietuvoje.

Mūsų įmonės rengia turto vertinimo ataskaitas Bankų ir Kredito unijų, Notarų biurų, Advokatų kontorų klientams, Teismams, Antstolių kontoroms, Bankroto administratoriams, Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Turto vertintojų, konsultantų ir teismo ekspertų biuras Kapitalizacija rengia turto vertinimo ataskaitas šiais tikslais:

  • finansinių ataskaitų sudarymo;
  • apmokestinimo;
  • draudimo, nuostolių nustatymo;
  • įkeitimo;
  • nuosavybės teisės perleidimo;
  • kitais tikslais ( teisminių ginčų sprendimui ir kt.)

Pagrindiniai turto vertinimo etapai (patarimai turto vertinimo paslaugų užsakovui)

I. Nekilnojamąjį turtą vertinančios įmonės pasirinkimas
Labai svarbi turto vertinimo paslaugų kaina, tačiau visada atkreipkite dėmesį į paslaugos kokybę, paslaugo operatyvumą, kuriems Bankams yra priimtinos turtą vertinančios įmonės paruoštos Turto vertinimo ataskaitos atlikti   bei papildomų paslaugų įkainius (ateityje, norint pratęsti paskolos sutartį ar pakeisti sutarties sąlygas, gali prireikti papildomų vertinimo paslaugų).

II. Vertinamo turto apžiūra
BUTAS TAU darbuotojai visada yra pasiruošę apžiūrėti vertinamą nekilnojamąjį turtą užsakovui palankiu metu.

III. Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos ruošimas
Vertinamo turto apžiūra yra labai svarbi, tačiau tai tik dalis turto vertintojo atliekamo darbo. Būtina paruošti Turto vertinimo ataskaitą, kuri atitiktų Tarptautinius bei Europinius vertinimo standartus, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, finansinių institucijų reikalavimus, kurie keliami vertiantn turtą įkeitimo tikslu. BUTAS TAU dirba kvalifikuoti turto vertintojai ir vertintojo asistentai, dalis iš kurių dirba nuo įmonės įkūrimo pradžios, t.y. nuo 1994 metų.
Paruoštos turto vertinimo ataskaitos yra motyvuotos, rinkos verčių skaičiavimai pagrįsti konkrečiai mums žinomais turto pirkimo – pardavimo sandoriais, t.y. visada naudojames mūsų adminstruotjasma išsamia užfiksuotų nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sandorių duomenų baze.

IV. Paruoštos turto vertinimo ataskaitos perdavimas užsakovui
Paruoštas turto vertinimo ataskaitas galima atsiimti BUTAS TAU biuruose arba galime dokumentus pristatyti Jūsų nurodyto banko vadybininkui (-ei).


Spausdinti

Palyginti

Paieška